Zaproszenie na spotkania informacyjno-doradcze

Lokalna Grupa Działania Zapiecek zaprasza mieszkańców powiatu radzyńskiego na spotkania informacyjne dotyczące pozyskania środków PROW w okresie finansowania 2014-2020.

Spotkania kierowane są do osób fizycznych, przedsiębiorców, samorządów oraz organizacji pozarządowych, którzy zamierzają skorzystać z funduszy przewidzianych w ramach nowej perspektywy finansowej za pośrednictwem LGD Zapiecek.

Ramowy program spotkań:

  1. Plan działania (beneficjenci, wskaźniki, kwoty dotacji)
  2. Harmonogram naborów
  3. Niezbędne dokumenty
  4. Procedura naboru i oceny

Harmonogram spotkań informacyjno-doradczych

Informacje na temat głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju i Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji dostępne są również w punkcie doradczym w biurze LGD ul. Warszawska 8 w Radzyniu Podlaskim, telefonicznie: 83 352 16 00 oraz na stronie internetowej www.lgdzapiecek.pl