Zaproszenie na konferencję „Wiejskie usługi opiekuńcze – innowacyjna forma przedsiębiorczości”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Wiejskie usługi opiekuńcze – innowacyjna forma przedsiębiorczości” w dn. 5 czerwca 2019 r. 

Zaproszenie na konferencję

„Wiejskie usługi opiekuńcze – innowacyjna forma przedsiębiorczości”

5 czerwiec 2019 r.

Hotel FOCUS Centrum Konferencyjne al. Warszawska 109  20-832 Lublin

Przedsięwzięcie wpisuje się w zadanie Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Celem realizacji operacji jest propagowanie idei rozwijania wiejskich usług opiekuńczych, w tym gospodarstw opiekuńczych jako innowacyjnej formy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa lubelskiego. Gospodarstwo opiekuńcze to innowacyjna odpowiedź na trendy demograficzne obserwowane w naszym kraju (także na świecie) – wydłużanie się życia i starzenie się społeczeństwa. Ważna jest nie tylko długość życia seniorów, ale także jego jakość tj. sprawność i aktywność społeczna. Obszary wiejskie i rolnictwo stwarzają ogromne możliwości w zakresie rozwoju usług opiekuńczych, a kontakt z naturą, przebywanie w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w jego codziennym życiu mają dobroczynny wpływ na ludzkie zdrowie i kondycję. Wzbogacanie oferty gospodarstwa rolniczego, świadczącego usługi opiekuńcze jest także szansą dla wielu rolników –  mogą pozwalać na zwiększenie i dywersyfikację dochodów mniejszych gospodarstw rolnych.

Do udziału w konferencji zapraszamy rolników, doradców rolniczych, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji rolniczych, około rolniczych i naukowych, przedstawicieli stowarzyszeń.

Ilość miejsc ograniczona.

Program konferencji: http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/978-zaproszenie-na-konferencje-wiejskie-uslugi-opiekuncze-innowacyjna-forma-przedsiebiorczosci

Kontakt w sprawie udziału w konferencji:

Dorota Kapłon tel. 661 107 472, dkaplon@wodr.konskowola.pl

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. 81 889 06 55