Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo,

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie serdecznie zaprasza na bezpłatną, międzynarodową konferencję upowszechniającą pt. „Przedsiębiorczość Społeczna w Polsce i w Europie – jak wspierać rozwój podmiotów ekonomii społecznej” organizowaną w ramach projektu „Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie – SES EU” realizowanego we współpracy z partnerami z Cypru, Włoch, Portugalii oraz Rumunii przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Konferencja ma na celu:

  • promocję działań sektora ekonomii społecznej,
  • zaprezentowanie dostępnych możliwości finansowania i wsparcia podmiotów ekonomii społecznej – zarówno na uruchomienie jak również prowadzenie działalności,
  • zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych w obrębie przedsiębiorczości społecznej,
  • przestawienie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych jako mechanizmu wspierania rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Adresatami konferencji są:

  • przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (Organizacje Pozarządowe, Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie, Spółdzielnie Socjalne, Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, itd.),
  • przedsiębiorcy społeczni,
  • osoby zainteresowane uruchomieniem działalności społecznej, uzyskaniem wsparcia finansowego oraz wdrożeniem inicjatyw społecznych,
  • trenerzy i eksperci z zakresu ekonomii społecznej, zarządzania,
  • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego,
  • wszystkie osoby zainteresowane ekonomią społeczną.

Konferencja odbędzie się dn. 6 czerwca 2017 r. w Hotelu Mercure, Al. Racławickie 12, Lublin. Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i w języku angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Gorąco zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji (program w załączeniu) oraz bezpłatnego wystawienia swojej oferty oraz promocję własnych produktów i usług w części wystawienniczej.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) do dnia 01 czerwca 2017 r. na adres e-mail: anna.bartosiewicz@oic.lublin.pl lub na numer fax: (81) 746-13-24.

Zaproszenie

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy