Zaproszenie na konferencję

Informujemy, że w dniu 28 lutego 2017 r. w Lublinie odbędzie się konferencja „W krainie lubelskich produktów tradycyjnych i regionalnych” dotycząca m.in. wymogów i warunków higieniczno – sanitarnych przy wytwarzaniu i dystrybucji żywności tradycyjnej, regionalnej i lokalnej. Udział w konferencji jest bezpłatny. LGD zapewnia transport uczestników na trasie Radzyń–Lublin. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 21 lutego osobiście w biurze LGD lub pod nr telefonu 83 352 16 00.

Program konferencji