Zaproszenie na konferencje „Tworzenie i organizacja grup operacyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na dwie konferencje w ramach realizacji operacji „Tworzenie i organizacja grup operacyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

Miejsce konferencji:

22 listopad 2017 r. –  PARISEL PALACE Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe

Klimki 36   21-400 Łuków

23 listopad 2017 r. – siedziba Firmy Frux Solis – Mikołajówka 11, 23-250 Urzędów

Przedsięwzięcie wpisuje się w zadanie Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Celem realizacji operacji jest zapoznanie uczestników konferencji z zasadami tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych, możliwościami poszukiwania partnerów do współpracy oraz zasadami aplikowania o środki finansowe w ramach działania „Współpraca” PROW 2014-2020.

Do udziału w konferencjach zapraszamy rolników, grupy rolników, posiadaczy lasów, naukowców, przedstawicieli instytutów lub jednostek naukowych, przedstawicieli uczelni, przedsiębiorców sektora rolnego lub spożywczego, przedsiębiorców sektorów działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego, doradców rolniczych, organizacje rolników.

Ilość miejsc ograniczona.

 

Kontakt w sprawie udziału w konferencjach:

Małgorzata Tarkowska tel. 697 308 333, mlagowska@lodr.konskowola.pl

Małgorzata Seroka tel. 603 555 418, mseroka@lodr.konskowola.pl

Tel. 81 889 06 15