Zapraszamy na spotkania konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” serdecznie zaprasza do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Zapiecek” na lata 2023-2027 (LSR). 

Aby dowiedzieć się  jak mieszkańcy definiują najpilniejsze potrzeby poszczególnych gmin, jaka jest ich opinia o aktualnych problemach i trudnościach, jakich efektów spodziewają się po wdrożeniu Lokalnej Strategii Rozwoju zaplanowaliśmy spotkania konsultacyjne w każdej gminie oraz mieście Radzyń Podlaski.

Spotkania skierowane są do lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalnych przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.Zebrane informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich. Chcielibyśmy uwzględnić Państwa zdanie i pomysły, tak aby środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich jak najlepiej zaspokoiły potrzeby społeczności lokalnej. Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych posłużą nam do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb oraz przygotowania nowej strategii.

Spotkania odbędą się wg zamieszczonego poniżej harmonogramu