Zapraszamy na zogniskowany wywiad grupowy (focus)

Lokalna Grupa Działania ,,Zapiecek” zaprasza do udziału w zogniskowanym wywiadzie grupowym (focus) dotyczącym tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

W ramach warsztatu (fokus) wypracowane będą opisy i wartościowanie potencjałów i potrzeb w tym w obszarach takich jak innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany (starzenie się społeczeństwa i wyludnianie), partnerstwo w realizacji LSR. Wypracowane wnioski posłużą do prac nad diagnozą oraz LSR.

Zogniskowany wywiad grupowy (focus) odbędzie się 18 listopada o godz. 16.30 w biurze LGD ,,Zapiecek” ul. Ostrowiecka 17/21, 21-300 Radzyń Podlaski.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie się do 15 listopada do godz. 15.30 (e-mail: biuro@lgdzapiecek.pl lub telefonicznie 83 352 16 00).