Zapraszamy na wyjazd studyjny 7-8 grudnia 2018 r.

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zaprasza mieszkańców powiatu radzyńskiego zainteresowanych tematyką wytwarzania i sprzedaży produktów lokalnych i tradycyjnych do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym w dniach 7-8 grudnia 2018 r.

Liczba miejsc: 30

Program wyjazdu studyjno-szkoleniowego dotyczącego dobrych praktyk w zakresie wykorzystania potencjału lokalnego na przykładzie produktu lokalnego:

7 grudnia (piątek):

 1. godz. 7.45 – zbiórka w Radzyniu Podlaskim
 2. Wizyta w gospodarstwie producenta wyrobów lokalnych -„Manufaktura Różana” – Stara Wieś

 3. Wizyta w izbie tradycji – „Siedlisko Małgorzaty”- Cholewianka

 4. Obiad

 5. Udział w warsztatach – przygotowanie produktu tradycyjnego.

 6. Kolacja integracyjna

 7. Zakwaterowanie i nocleg – „Zielony Dworek” – Kraśnik

8 grudnia (sobota):

 1. Śniadanie

 2. Wizyta w winnicy „Dwór Sanna” – Wierzchowiska

 3. Wizyta w lokalnej restauracji pełniącej funkcję izby regionalnej – „Krasna Chata” w miejscowości Wał
 4. Obiad

 5. Wizyta w Centrum Produktu Lokalnego – gm. Fajsławice

 6. Powrót do Radzynia Podlaskiego

Zgłoszenia na formularzu (do pobrania tutaj) należy złożyć w biurze LGD „Zapiecek” (ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski, pon.-pt. 7:30-15:30) lub przesłać na adres biuro@lgdzapiecek.pl do dnia 3 grudnia 2018 r. W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę: zamieszkanie na obszarze LGD, równowaga geograficzna uczestników, kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 83 352 16 00.

Wyjazd jest organizowany w ramach realizacji operacji własnej Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”. Celem operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zapiecek” poprzez organizację wyjazdów studyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „ZAPIECEK”.