Zapraszamy na spotkanie dla Kół Gospodyń Wiejskich – 6 grudnia 2018 r.

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” wraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Radzyniu Podlaskim organizuje spotkanie informacyjne dotyczące możliwości rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, na mocy której koła zyskają osobowość prawną. W ustawie wskazano także zamiar skierowania do kół środków pieniężnych. W roku 2018 wynosi on 90 mln złotych. Środki te będę musiały zostać przyznane i wydane do końca grudnia. Koła, które zostaną zarejestrowane jeszcze w tym roku otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 3-5 tysięcy złotych na działalność oraz rozwój.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu radzyńskiego na spotkanie w dniu 6 grudnia 2018 r. (godz. 10:00, biuro LGD „Zapiecek”, ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski).