Zapraszamy na jednodniowy wyjazd studyjny na trasie Hołowno-Żeszczynka-Studzianka-Kostomłoty (27.09.2018 r.)

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym dotyczącym dobrych  praktyk  w  zakresie  wykorzystania  potencjału  lokalnego danego miejsca i społeczności, wynikającego z jego atrakcyjności  kulturowej i historycznej w dniu 27.09.2018 (czwartek).

Program:

  1. Wyjazd z Radzynia Podlaskiego godz. 8:00
  2. Kraina Rumianku w Hołownie
  3. Mleczna Wieś w Żeszczynce
  4. Obiad
  5. Mizar tatarski w Studziance
  6. Cerkiew neounicka w Kostomłotach
  7. Powrót do Radzynia Podlaskiego ok. godz. 19:00

W każdym ww. miejscu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami wizytowanych obiektów, lokalnymi liderami/animatorami społecznymi, którzy zaprezentują dobre praktyki w zakresie wykorzystania potencjału danego miejsca o znaczeniu historycznym i kulturowym.

Liczba miejsc: 50

Zgłoszenia należy dokonać w biurze LGD „Zapiecek” ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski lub przesyłając formularz (skan) na adres e-mail biuro@lgdzapiecek.pl do dnia 25 września 2018 r. (wtorek) do godz. 15:00. W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę: zamieszkanie na obszarze LGD (teren powiatu radzyńskiego), kolejność zgłoszeń, równowaga geograficzna uczestników, w razie potrzeby zostanie utworzona lista rezerwowa. Formularz zgłoszeniowy znajduje się niżej.

Informacji udzielamy pod nr telefonu 83 352 16 00 w godz. pracy biura tj. 7:30-15:30 (pon.-pt).

Wyjazd jest organizowany w ramach realizacji operacji własnej Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”. Celem operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zapiecek” poprzez organizację wyjazdów studyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „ZAPIECEK”.

formularz_zgloszeniowy