Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Lokalna Grupa Działania  „Zapiecek” zaprasza do wypełnienia ankiety skierowanej do mieszkańców powiatu radzyńskiego.

Ankieta bada poziom satysfakcji mieszkańców z efektów wdrażania LSR oraz jakość życia na terenie gminy – jest częścią ewaluacji LSR LGD „Zapiecek” na lata 2014-2020.
Ankieta jest krótka i anonimowa.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ea03bc1f&&b=42b5103cc0&&c=db152a07

Dziękujemy za pomoc i współpracę.