Zapisz się na Uniwersytet Obywatelski

Jesteś tutaj? Umiesz dużo? Chcesz umieć i wiedzieć więcej? LGD „Zapiecek” zaprasza na Inspiratoria!!

Zapisz się na Uniwersytet Obywatelski

Dwadzieścia pięć miejsc czeka na osoby chętne i gotowe powiększać swoją wiedzę o kulturze, sztuce, nauce, polityce i ekonomii. Po możliwość korzystania z dobrych wzorców, uczenia się od najlepszych, poznawania wybitnych ludzi i budowania sieci wartościowych kontaktów nie trzeba jechać daleko w świat. Zapiecek wykładowców zaprosi do Radzynia Podlaskiego!

Drzwi są otwarte szeroko – rekrutacja

Uczestnik powinien zamieszkiwać bądź działać społecznie, pracować albo prowadzić działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie powiatu radzyńskiego oraz potrafić udokumentować dotychczasową działalność i aktywność społeczną. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie, podpisanie i złożenie osobiście do biura LGD „Zapiecek” lub przesłanie skanu/zdjęcia formularza zgłoszeniowego (formularz dostępny na stronie www.lgdzapiecek.pl oraz w biurze LGD) na adres biuro@lgdzapiecek.pl do dnia 14 lutego 2023 r.
Udział w zajęciach Uniwersytetu jest bezpłatny.
Zajęcia realizowane będą w semestrze wiosennym 2023.

Wsparcie dla aktywnych i ciekawych świata

Celem Uniwersytetu jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany poglądów i wiedzy oraz szeroko rozumianego rozwoju osobistego dla mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek”, budowanie i wzmacnianie obecnych i przyszłych elit zarządzających lokalnym biznesem, administracją, instytucjami pozarządowymi, samorządowymi i społecznymi.

Słowo – klucz: Inspiratorium

Cykl zdarzeń, nazwanych całościowo Uniwersytetem Obywatelskim, obejmie organizację dziesięciu kilkugodzinnych spotkań, nazwanych na potrzeby projektu Inspiratoriami. Każde z nich prowadzone będzie przez starannie wybranego wykładowcę, eksperta w swojej dziedzinie, łączącego wiedzę z dorobkiem praktycznym i umiejętnością jej przekazania. W trakcie każdego Inspiratorium odbędzie się krótkie wprowadzenie moderatora, wykład, moderowana dyskusja i rozmowa przy kawie.

 

Przedmiotem Inspiratoriów będzie dziesięć bloków tematycznych:

  1. Geopolityka i bezpieczeństwo międzynarodowe: czy grozi nam wojna?
  2. Różnice kulturowe w dobie globalizacji
  3. Poziom debaty publicznej we współczesnej Polsce
  4. „Historia magistra vitae est”
  5. Grafika użytkowa
  6. Wyzwania gospodarcze na przykładach lokalnych
  7. Rozwój osobisty – jak rozpoznać i wykorzystać własny potencjał
  8. Rola mediów w życiu dzisiejszego człowieka – na przykładzie mediów lokalnych
  9. Kultura wobec wyzwań XXI wieku
  10. Aktualne wyzwania dla państwa prawa

Formularz zgłoszeniowy http://lgdzapiecek.pl/wp-content/uploads/2023/02/Formularz_zgloszeniowy.docxhttp://lgdzapiecek.pl/wp-content/uploads/2023/02/Formularz_zgloszeniowy.pdf

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych http://lgdzapiecek.pl/wp-content/uploads/2023/02/KLAUZULE-INFORMACYJNE-DOTYCZACE-PRZETWARZANIA-DANYCH-….pdf,

http://lgdzapiecek.pl/wp-content/uploads/2023/02/KLAUZULE-INFORMACYJNE-DOTYCZACE-PRZETWARZANIA-DANYCH-….docx

Regulamin http://lgdzapiecek.pl/wp-content/uploads/2023/02/REGULAMIN-UDZIALU-W-PROJEKCIE.pdfhttp://lgdzapiecek.pl/wp-content/uploads/2023/02/REGULAMIN-UDZIALU-W-PROJEKCIE.doc