„Zapiecek” na Targach Pracy i Edukacji

24października LGD „Zapiecek” brała udział w Targach Pracy i Edukacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.

Targi skierowane były szczególnie do młodzieży i osób bezrobotnych, które stanowią grupy defaworyzowane określone w LSR. Osoby, które przybyły na to spotkanie miały możliwość skorzystania z wsparcia w zakresie planowania własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej poprzez zapoznanie się z ofertami szkół i pracodawców.

Wśród wielu wystawców również i nasze stowarzyszenie promowało możliwość pozyskania środków unijnych poprzez LGD „Zapiecek”na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane mogły skorzystać z porad pracownika biura. Targi Pracy i Edukacji cieszyły się dużym zainteresowaniem, ponieważ dały możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami pracodawców i instytucjami wspomagających niwelowanie bezrobocia.

Tegoroczne targi to wspólna inicjatywa: Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Radzyniu Podlaskim, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej, Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Honorowy patronat nad imprezą objął starosta radzyński.