„Zapiecek” na Dożynkach Gminno-Powiatowych

W  niedzielę 20 sierpnia 2017 r. Lokalna Grupa Działania uczestniczyła w Dożynkach Gmino-Powiatowych w Ulanie-Majoracie.

Nasze stoisko promocyjne dotyczyło kampanii informacyjnej na temat  głównych założeń Lokalnej  Strategii Działania na lata 2014-2020. Można było uzyskać informacje na temat pozyskania środków finansowych za pośrednictwem LGD „Zapiecek” w ramach PROW 2014-2020 oraz zasad otrzymania dotacji z projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces.”

Podczas Dożynek na naszym stoisku odbywał się konkurs, który dotyczył ogólnej działalności Lokalnej Grupy Działania oraz możliwości otrzymania wsparcia finansowego. Nagrodami w konkursie były publikacje i gadżety promocyjne.

Prowadzone były zajęcia animacyjne, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Dzieci z ziaren zbóż wyklejały piękne prace. Wszystkie powstałe dzieła zostały nagrodzone. Pomimo deszczowej pogody najmłodsi chętnie uczestniczyli w zabawie.