Zakończenie naboru nr 7/2016

Informujemy, że w dniu 30 grudnia zakończyliśmy nabór  wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę 128 478,00 zł.