Wywiad bezpośredni – ankieta

Kolejnym działaniem pierwszego etapu tworzenia nowej LSR na lata 2023-2027 był udział w wydarzeniu –  dożynkach gminno-parafialnych, które odbyły się 4 września 2022 r. w Kąkolewnicy. Pracownicy LGD przeprowadzili wywiad bezpośredni z uczestnikami wydarzenia.  Spotkanie z mieszkańcami pozwoliło dowiedzieć się  jak mieszkańcy definiują najpilniejsze potrzeby, jaka jest ich opinia o aktualnych problemach i trudnościach, jakich efektów spodziewają się po wdrożeniu Lokalnej Strategii Rozwoju. Przeprowadzono ankietę mającą na celu zdiagnozowanie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru dla potrzeb opracowania założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres programowania na lata 2023-2027.