Wyniki zapytania ofertowego – zakup kamizelek odblaskowych

Informujemy, że na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu 120 szt. kamizelek odblaskowych z nadrukiem wraz z dostawą do biura LGD „Zapiecek” wpłynęło 19 ofert.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez podmiot  FHU „Imperator” Waldemar Nowak ul. Głuska 6, Lublin, gdzie zaproponowana cena brutto 1180 zł okazała się najniższa.