Wynik zapytania ofertowego – przygotowanie i druk publikacji – przewodnika po szlaku kulinarnym na obszarze działania 5 lokalnych grup działania

Informujemy, że na zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej usługi przygotowania treści, fotografii, projektu graficznego oraz składu i druku przewodnika po szlaku kulinarnym na obszarze działania 5 lokalnych grup działania z terenu województwa lubelskiego, opublikowane na stronie:

Zapytanie ofertowe – przygotowanie i druk publikacji

wpłynęło 8 ofert. Najniższą ofertę cenową złożyła:  AGA PRESS Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wydawnictwo Aleksander, Ul. Kotlarska 8, 06-100 Pułtusk, NIP 8231480748 – 33 600,00 zł.