Wyniki zapytania ofertowego – „Mała architektura przy Szlaku Greenways”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania „Małej architektury przy Szlaku Greenways” zlokalizowanej na obszarze działania „LGD Zapiecek” w ramach realizacji projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka trening” finansowanego ze środków EFRROW w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wpłynęło 11 ofert.

Dziękujemy wszystkim oferentom za przygotowanie i złożenie ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23  grudnia 2021 r.

Zestawienie złożonych ofert

Informacja o wyborze oferenta