Wyniki zapytania ofertowego – przygotowanie graficzne (skład) i druk publikacji – albumu o obszarze działania LGD „Zapiecek” (powiat radzyński)

Informujemy, że na zapytanie ofertowe dotyczące usługi przygotowania graficznego (skład) i druku publikacji – albumu o obszarze działania LGD „Zapiecek” (powiat radzyński) wpłynęło 10  ofert.

Najniższą ofertę cenową złożyła Oficyna Drukarska, Ul. Sokołowska 12a, 01-142 Warszawa; zaoferowana cena brutto: 10 027,50 zł.

Dziękujemy wszystkim oferentom za przygotowanie i złożenie ofert.