WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ NOTESÓW Z MAGNESEM

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego publikujemy protokół z rozpatrzenia ofert. 

Protokol_notesy_z_magnesem

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.