WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA ORGANIZACJĘ WYJAZDU STUDYJNEGO 7-8.12.2018

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego publikujemy protokół z rozpatrzenia ofert.

Protokół wyjazd 7-8.12.2018

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.