WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA ORGANIZACJĘ WYJAZDU STUDYJNEGO 7-8.12.2018

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego publikujemy protokół z rozpatrzenia ofert.

Protokół wyjazd 7-8.12.2018