WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA ORGANIZACJĘ WYJAZDU STUDYJNEGO 4-5.04.2019

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego publikujemy protokół z rozpatrzenia ofert.

Protokol_wyjazd_4_5_04_2019