Wyniki postępowania ofertowego

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego dotyczącego, publikujemy protokół z rozpatrzenia ofert dotyczących zakupu  szafy biurowej aktowej metalowej wraz z dostawą do biura LGD „Zapiecek”:

Protokół

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.