Wyniki posiedzenia Rady LGD

W dniu 18 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków o przyznanie pomocy, które wpłynęły w naborach nr 1/2017 – „Podejmowanie działalności gospodarczej” oraz 2/2017 – „Rozwijanie działalności gospodarczej”. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR, listy operacji wybranych, listy operacji niewybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

  NABÓR NR 1/2017PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych 

Lista operacji niewybranych

NABÓR NR 2/2017ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub PROW lub LSR

Lista operacji wybranych 

 

Protokół z posiedzenia Rady