Wyniki posiedzenia Rady LGD „Zapiecek”

W dniu 15 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy , które wpłynęły w naborach nr: 3/2016 – „Podejmowanie działalności gospodarczej”, 4/2016 – „Rozwijanie działalności gospodarczej”, 5/2016 -„Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” i 6/2016 -„Zachowanie dziedzictwa lokalnego” . Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR, listy operacji wybranych, listy operacji niewybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

NABÓR NR 3/2016

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju – Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji wybranych w ramach działania – Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji niewybranych do finansowania – Podejmowanie działalności gospodarczej

NABÓR NR 4/2016

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju – Rozwijanie działalności gospodarczej

Lista operacji wybranych w ramach działania – Rozwijanie działalności gospodarczej

Lista operacji niewybranych do finansowania – Rozwijanie działalności gospodarczej

NABÓR NR 5/2016

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lista operacji wybranych w ramach działania – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

NABÓR NR 6/2016

 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Lista operacji wybranych w ramach działania – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

Protokół z posiedzenia Rady LGD „Zapiecek” z 15 grudnia 2016 r.