Wyniki posiedzenia Rady LGD Zapiecek

W dniu 4 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków o przyznanie pomocy, które wpłynęły w naborach nr 8/2017, 9/2017, 10/2017 oraz 11/2017. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR, listy operacji wybranych, listy rankingowe wniosków o powierzeniu grantu oraz protokół z posiedzenia Rady.

NABÓR NR 8/2017 – „Wyposażenie szlaków rowerowych w infrastrukturę turystyczną”

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

NABÓR NR 9/2017 – „Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

NABÓR NR 10/2017 – „Publikacje”

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista rankingowa wniosków o powierzenie grantu

NABÓR NR 11/2017 „Działania międzypokoleniowe służące integracji społecznej ”

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista rankingowa wniosków o powierzenie grantu

 

Protokół z posiedzenia Rady