Wyniki posiedzenia Rady LGD „Zapiecek”

W dniu 31 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD, podczas którego dokonano oceny i wyboru do finansowania wniosków o powierzenie grantów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony przez LGD nabór.  Oceniane wnioski dotyczyły zakupu instrumentów muzycznych służących wzmocnieniu kapitału społecznego obszaru LGD.  Poniżej zamieszczamy listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, listę rankingową wniosków o powierzenie grantu, a także protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategia Rozwoju
Lista rankingowa wniosków o powierzenie grantu
Protokół z Posiedzenia Rady LGD „Zapiecek”