WYNIKI POSIEDZENIA RADY LGD

W dniu 13 sierpnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące ponownego rozpatrzenia protestów złożonych w ramach naboru nr 2/2018 -„Podejmowanie działalności gospodarczej” oraz oceny i wyboru do finansowania wniosków o powierzenie grantów, które wpłynęły w naborach nr 4/2018 i 5/2018. Poniżej publikujemy listę operacji wybranych (po rozpatrzeniu protestów), listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR, listę operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub PROW lub LSR, listy rankingowe wniosków o powierzeniu grantu oraz protokół z posiedzenia Rady.

NABÓR NR 2/2018Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji wybranych po rozpatrzeniu protestów

NABÓR NR 4/2018 – „Publikacje”

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR

Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub PROW lub LSR

Lista rankingowa wniosków o powierzenie grantów

NABÓR NR 5/2018 – „Działania międzypokoleniowe służące integracji społecznej”

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR

Lista rankingowa wniosków o powierzenie grantów

Protokół z posiedzenia Rady