Wyniki posiedzenia Rady LGD

W dniu 18 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków – operacji własnych złożonych przez Zarząd LGD „Zapiecek” oraz wniosków, które wpłynęły w naborach nr 2/2018 – „Podejmowanie działalności gospodarczej” i 3/2018 – „Rozwijanie działalności gospodarczej”.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju , listę operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub PROW lub LSR, listy operacji wybranych, listę operacji niewybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

Operacja własna nr 1/W/1/OW/2018

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

Operacja własna nr 1/W/2/OW/2018

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

NABÓR NR 2/2018

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju – Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub PROW lub LSR – Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji wybranych w ramach działania – Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji niewybranych do finansowania – Podejmowanie działalności gospodarczej

NABÓR NR 3/2018

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju – Rozwijanie działalności gospodarczej

Lista operacji wybranych w ramach działania – Rozwijanie działalności gospodarczej

Protokół