Wyniki posiedzenia Rady LGD

W dniu 16 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy, który wpłynął w naborze nr 1/2018 – Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Poniżej publikujemy listę operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR, listę operacji wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

Protokół z posiedzenia Rady LGD „Zapiecek”