Wyniki posiedzenia Rady LGD

W dniu 26 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków – operacji własnych złożonych przez Lokalną Grupę Działania „Zapiecek”. Informujemy, że wybrane operacje własne są zgodne z opublikowanymi w dniu 29.12.2017 r. informacjami nr 1/OW/2017 oraz 2/OW/2017 o zamiarze realizacji operacji własnych przez Lokalną Grupę Działania „Zapiecek”. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR, listy operacji wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

Operacja własna nr 1/W/1/OW/2017

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

Operacja własna nr 1/W/2/OW/2017

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

Protokół