Wyniki posiedzenia Rady LGD

W dniu 7 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków o przyznanie pomocy, które wpłynęły w naborach nr 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017 oraz 7/2017. Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR, listy operacji wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

  NABÓR NR 3/2017 – „Tworzenie szlaków turystycznych

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

NABÓR NR 4/2017 – „Wyposażenie szlaków rowerowych w infrastrukturę turystyczną”

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

NABÓR NR 5/2017 – „Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

NABÓR NR 6/2017 „Budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury kultury”

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

NABÓR NR 7/2017 „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

 

Protokół z posiedzenia Rady