Wyniki posiedzenia Rady

W dniu 9 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków, które wpłynęły w naborach nr 4/2022, 5/2022, 6/2022 oraz 7/2022.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, listę operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub PROW lub LSR,  listy operacji wybranych, listę operacji niewybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

NABÓR NR 4/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

Lista operacji niewybranych

 

NABÓR NR 5/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej –  utworzenie nowego przedsiębiorstwa w obszarze turystyki

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

NABÓR NR 6/2022 Rozwijanie działalności gospodarczej

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub PROW lub LSR

Lista operacji wybranych

NABÓR NR 7/2022 Rozwijanie działalności gospodarczej- operacja ukierunkowana na innowacje

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub PROW lub LSR

Lista operacji wybranych

Protokół