Wyniki posiedzenia Rady

W dniu 2 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków, które wpłynęły w naborze nr 2/2022, 3/2022 oraz operacji własnych złożonych przez Zarząd LGD „Zapiecek” 

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju,  listy operacji wybranych, listę rankingową wniosków o powierzenie grantu oraz protokół z posiedzenia Rady.

NABÓR NR 2/2022 Nabór wniosków o powierzenie grantów – Pasje naszych mieszkańców

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista rankingowa wniosków o powierzenie grantu

 

NABÓR NR 3/2022 Budowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

 

Operacja własna nr 1/W/1/OW/2022

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

Operacja własna nr 1/W/2/OW/2022

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

Operacja własna nr 1/W/3/OW/2022

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

 

Protokół