Wyniki posiedzenia Rady

W dniu 24 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków, które wpłynęły w naborze nr 1/2022.

Poniżej publikujemy listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, listę operacji wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

NABÓR NR 1/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

Protokół