Wyniki posiedzenia Rady

W dniu 15 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków, które wpłynęły w naborach nr 1/2021, 2/2021 oraz 3/2021.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, listę operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub PROW lub LSR,  listy operacji wybranych, listę operacji niewybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

NABÓR NR 1/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub PROW lub LSR

Lista operacji wybranych

Lista operacji niewybranych

NABÓR NR 2/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej –  utworzenie nowego przedsiębiorstwa w obszarze turystyki

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

NABÓR NR 3/2021 Rozwijanie działalności gospodarczej

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

Protokół