Wyniki posiedzenia Rady

W dniu 1 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków: operacji własnej złożonej przez Zarząd LGD „Zapiecek” oraz wniosków, które wpłynęły w naborze nr 2/2020 Pasje naszych mieszkańców.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, listę operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub PROW lub LSR,  listy operacji wybranych, listę rankingową wniosków o powierzenie grantu oraz protokół z posiedzenia Rady.

Operacja własna nr 1/W/1/OW/2020

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

Operacja własna nr 1/W/2/OW/2020

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

Operacja własna nr 1/W/3/OW/2020

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych

NABÓR NR 2/2020 Nabór wniosków o powierzenie grantów – Pasje naszych mieszkańców

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub PROW lub LSR

Lista rankingowa wniosków o powierzenie grantu

Protokół