Wyniki posiedzenia Rady

W dniu 24 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków, które wpłynęły w naborach nr 3/2019, 4/2019 oraz 5/2019.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, listę rankingową wniosków o powierzenie grantu, listy operacji wybranych, listę operacji niewybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

NABÓR NR 3/2019 Nabór wniosków o powierzenie grantów – szkolenia

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista rankingowa wniosków o powierzenie grantu

NABÓR NR 4/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej – utworzenie nowego przedsiębiorstwa w obszarze turystyki

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych w ramach działania – Podejmowanie działalności gospodarczej

NABÓR NR 5/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji wybranych w ramach działania – Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji niewybranych w ramach działania – Podejmowanie działalności gospodarczej

Protokół z posiedzenia Rady