Wyniki posiedzenia Rady

W dniu 17 maja 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny i wyboru do finansowania wniosków, które wpłynęły w naborze nr 1/2023.

Poniżej publikujemy listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, listę operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub PROW lub LSR,  listy operacji wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

NABÓR NR 1/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju

Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub PROW lub LSR

Lista operacji wybranych

Protokół