Wyniki naboru na stanowisko Specjalista ds promocji i animacji

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” informuje, że w dniu 23 sierpnia 2017 r. zakończono proces rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. animacji i promocji.

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej na stanowisko to została wybrana Pani Jolanta Klębowska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała, że posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków na stanowisku Specjalisty ds. animacji i promocji.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.