Wyniki naboru na stanowiska pracy

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” informuje, że w dniu 28 czerwca 2016 r. zakończono proces rekrutacji na stanowiska pracownicze: Dyrektor biura oraz Specjalista ds. animacji i promocji.

Decyzją Komisji na stanowisko Dyrektor biura została wybrana Pani Katarzyna Krupska-Grudzień.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała, że posiada potrzebną wiedzę i doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Dyrektora biura.

Decyzją Komisji na stanowisko Specjalista ds. animacji i promocji została wybrana Pani Agnieszka Warzywoda.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała, że posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków na stanowisku Specjalisty ds. animacji i promocji.