Wyniki naboru na stanowisko pracy

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. wdrażania LSR wybrana została Pani Anna Grabowska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Komisja Konkursowa wybrała kandydatkę, która wg oceny członków Komisji posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków na stanowisku Specjalista ds wdrażania LSR.

 Wszystkim uczestnikom postępowania serdecznie dziękujemy!