ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH

Informujemy, że w dniu 28 listopada zakończyliśmy nabory  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Podejmowanie działalności gospodarczej ( nabór 3/2016):

 • liczba złożonych wniosków – 14
 • wartość wnioskowanego wsparcia – 1 120 000,00 zł
 • limit dostępnych środków w ramach naboru – 400 000,00 zł

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór 4/2016):

 • liczba złożonych wniosków – 7
 • wartość wnioskowanego wsparcia – 1 608 443,00 zł
 • limit dostępnych środków w ramach naboru – 690 000,00 zł

Projekty niekomercyjne o wartości powyżej 50 000,00 zł:

Zakres tematyczny operacji „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” (nabór 5/2016):

 • liczba złożonych wniosków -4
 • wartość wnioskowanego wsparcia – 738 947,00 zł (wartość kosztów całkowitych – 1 050 093,30 zł)
 • limit dostępnych środków w ramach naboru – 2 280 000,00 zł

Zakres tematyczny operacji „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” ( nabór 6/2016):

 • liczba złożonych wniosków – 3
 • wartość wnioskowanego wsparcia – 198 445,00 zł
 • limit dostępnych środków w ramach naboru – 200 000,00 zł