Wynik zapytania ofertowego – opracowanie oraz wydruk 2000 szt. dwustronnych ulotek formatu A4

Informujemy, że na zapytanie ofertowe dotyczące opracowania oraz wydruk 2000 szt. dwustronnych ulotek formatu A4 składanych na 3 (tryptyk) o charakterze informacyjno – promocyjnym nt. szlaku kulinarnego, opublikowane na stronie:

Zapytanie ofertowe – opracowanie oraz wydruk 2000 szt. dwustronnych ulotek formatu A4

wpłynęło 18 ofert. Najniższą ofertę cenową złożyła  firma OnStudio Sp. z o.o., ul. Kanta 17, 10-691 Olsztyn, NIP 7393898868 – 323,24 zł.