Wyjazd studyjny „Ziemia Radzyńska – spotkanie kultur”

14 września Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zorganizowała wyjazd studyjny „Ziemia Radzyńska – spotkanie kultur”.
Był on częścią realizacji projektu współpracy „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Celem wyjazdu była analiza i promocja możliwości promowania Ziemi Radzyńskiej przez jej walory historyczno – kulturowe.

Dwudziestoosobowa grupa najpierw odwiedziła kościół św. Trójcy w Radzyniu, zwracając szczególną uwagę na elementy świadczące o wielokulturowości miasta: malarstwo Józefa Buchbindera, unicki obraz św. Mikołaja. Zainteresowanie wzbudziły też dzieje rodziny Mniszchów. Potem uczestnicy obejrzeli, niedawno odnalezione na dziedzińcu dawnego gmachu gestapo i UB, macewy, zmagazynowane tymczasowo w budynkach ZGL.
Następnie w lesie między Branicą a Wohyniem, pod przewodnictwem pana Jerzego Drzymały z Roweraków, grupa odbyła długi spacer, którego celem były kamienie graniczne, wyznaczające niegdyś granicę między Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim.
Na kirkucie w Wohyniu można było obejrzeć macewy w ich naturalnym położeniu oraz posłuchać o wspólnych, polsko-żydowskich dziejach miasteczka. Na rynku w Wohyniu uczestnicy wyjazdu spotkali się z uczniami miejscowej szkoły, którzy odbywali praktyczną lekcję historii, związaną z rocznicą bombardowania miasta przez Niemców. W kościółku pw. Zmartwychwstania Pańskiego, dawnej unickiej cerkwi pw. św. Nikity, uczestnicy dowiedzieli się o unitach i ich oporze przeciw porzuceniu wiary ojców i rusyfikacji.
W Ossowie grupa odwiedziła olejarnię pana Marka Korczyka, gdzie naturalnymi metodami wytwarzane są wysokiej klasy oleje z miejscowych ziaren. Dodatkowym źródłem satysfakcji był dla nas fakt, że działalność pana Marka naolejowani.pl powstała m.in. dzięki dotacji na podjęcie działalności gospodarczej ze środków #PROW2014-2020 , za pośrednictwem Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.
W kościele Opieki Najświętszej Maryi Panny w Przegalinach Dużych, dzięki życzliwości ks. proboszcza Michała Pawlonki, można było obejrzeć wschodniochrześcijańskie polichromie, świadczące o tym, że Ziemia Radzyńska była niegdyś miejscem spotkania dwóch głównych tradycji chrześcijańskich, łacińskiej i bizantyjskiej.
Zwieńczeniem wyjazdu była, oparta o tradycyjne dania kuchni lokalnej, kolacja w Kąkolewnicy. Wcześniej uczestnicy mieli okazję wysłuchać koncertu zespołu ludowego Wrzos, który w repertuarze posiada także piosenki w gwarze.
Szczególne podziękowania dla p. Jerzego Drzymały, p. Bożeny Adamowicz Dyrektor Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy oraz p. Doroty Wodowskiej Dyrektor Gminne Centrum Kultury w Wohyniu
Przewodnikiem po Ziemi Radzyńskiej był  Zbyszek Smółko 🙂 Dziękujemy 😊
JUŻ NIEDŁUGO KOLEJNE WYJAZDY PO ZIEMI RADZYŃSKIEJ – ZAPRASZAMY DO OBSERWOWANIA NASZEGO PROFILU FB ORAZ STRONY www.lgdzapiecek.pl
Wyjazdy studyjne realizowane są w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Mają na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarze działania LGD „Zapiecek”.
Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”.