Wyjazd studyjny do Francji

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior -Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Francji w ramach operacji pn. „Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną” w dniach 27 września – 01 października 2021 roku.

Cele wyjazdu studyjnego jest upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich.
Wyjazd studyjny pozwoli na podniesienie wiedzy u 25 uczestników w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich a za ich pośrednictwem upowszechnienie tej wiedzy i wymianę wiedzy o rezultatach operacji na obszarze 4 województw tj. lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego. Realizacja operacji w wymiarze długookresowym może przyczynić się do zwiększenia ilości szlaków kulinarnych w Polsce bazujących na zasobach lokalnych.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby/ podmioty z czterech województw tj. województwa: lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego tj. :
-rolników
-producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, -przedstawicieli obiektów gastronomicznych/hotelowych oraz firm cateringowych, -przedstawicieli zagród tematycznych oraz obiektów kultury, -przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych, -przedstawicieli szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych,  -przedstawiciele organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD, -przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego -oraz organizacji branżowych zrzeszających producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, reprezentujących branże turystyczną.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 17 września br. do godz. 16.00 na adres: biuro@lgdkrasnik.pl, Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie LGD Ziemi Kraśnickiej tj.www.lgdkrasnik.pl oraz partnerów www.produktyregionalne.pl, www.klj.org.pl, www.lgdkozienice.pl