Wyjazd studyjny 1-2 października 2018 r.

Przedstawiciele LGD „Zapiecek” mieli okazję uczestniczyć w dniach 1-2.10.2018 r. w wyjeździe studyjnym w ramach realizacji projektu „Lokalna Grupa Działania inicjatorem działań wspierających rozwój obszarów wiejskich”. Wyjazd ten umożliwił poznanie rozwiązań i  obserwację różnorodnych działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i inne grupy społeczne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

  • gospodarstwo opiekuńcze Toskania Kociewska w Bochlinie
  • „Wioska Górnicza” w Pile-Młyn
  • inkubator kuchenny w Minikowie
  • serowarnia „Spiżarnia Hrabiny” w Ślesinie
  • zagroda edukacyjna „Ekogościniec Pachotówko”w Gzinie