Wyjazd studyjno-szkoleniowy dla sołtysów i członków rad sołeckich

Zapraszamy osoby aktywne w swoich społecznościach w szczególności sołtysów i przedstawicieli rad sołeckich do udziału w wyjeździe studyjno-szkoleniowym w dn. 13-14 listopada 2019 (środa, czwartek).

Udział w wyjeździe jest bezpłatny. Zapewniamy realizację programu merytorycznego, transport, pełne wyżywienie, nocleg, ubezpieczenie.

Program:

13 listopada 2019 r.:

– godz. 5,00 wyjazd, parking przy Tesco w Radzyniu Podlaskim                                                                                                                                                                                                                                                                – godz. 9,00 przyjazd do Gminy Orły – powitanie w sołectwie Walawa – poczęstunek /kawa, herbata, ciasto/
– godz.10,00 zapoznanie się z przykładami wykorzystania funduszy sołeckich (3 przykłady)
– godz. 11,00 dobre przykłady wykorzystania lokalnego potencjału do działalności turystycznej – część I:  Wioska Fantasy Kuńkowce – przykład wioski tematycznej, Fort Łętownia Twierdza Przemyśl                                                                                                                                                                                              – godz. 13,30 zakwaterowanie w hotelu
– ok. 14,30 obiad w Ośrodku „Sadaro” w Rokszycach
– godz. 15,30 przykłady realizacji projektów LGD „Ziemia Przemyska” w Gminie Krasiczyn (3 przykłady)
– godz. 17,00 konferencja – wystąpienie prelegentów, wymiana doświadczeń /kawa, herbata ciasto/
– godz.18,00 spotkanie integracyjne, uroczysta kolacja z występem kapeli ludowej
– godz.22,00 przejazd do hotelu Pod Białym Orłem w Przemyślu

14 listopada 2019 r.:
– do godz. 9,00 śniadanie
– 9,00  dobre przykłady wykorzystania lokalnego potencjału do działalności turystycznej – część II: miasto Przemyśl, Zamek w Krasiczynie
– 13,30 obiad w Ośrodku „Sadaro” w Rokszycach
– po obiedzie wyjazd do Przemyśla (czas wolny), powrót do Radzynia Podlaskiego

 

Zgłoszenia należy dokonać w biurze LGD „Zapiecek” (ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski, pon.-pt. 7:30-15:30) lub telefonicznie (tel. 83 352 16 00) lub przez e-mail wysłany na biuro@lgdzapiecek.pl do dnia 8 listopada 2019 r. W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę: zamieszkanie na obszarze LGD, przynależność do grupy docelowej, równowaga geograficzna uczestników. O zakwalifikowaniu się do udziału w wyjazdach uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 83 352 16 00. Liczba miejsc ograniczona!

Wyjazdy są organizowane w ramach realizacji operacji własnej Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” pt. „Kierunek dobre praktyki” – wyjazdy studyjne dla mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek”. Celem operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zapiecek” oraz wsparcie procesu sieciowania lokalnych liderów poprzez organizację wyjazdów studyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „ZAPIECEK”.