Wybrano nowe władze i organy w LGD „Zapiecek” – WZC 22.06.2020 r.

W poniedziałek 22 czerwca 2020 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”. Na zebraniu przyjęto sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za rok 2019.

Wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Radę w osobach:

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”:

Katarzyna Krupska-Grudzień – Prezes Zarządu

Jarosław Koczkodaj – Wiceprezes Zarządu

Eulalia Mikołajuk – Skarbnik

Zbigniew Smółko – Sekretarz

Magdalena Pomorska – Członek Zarządu

Edyta Zabielska – Członek Zarządu

Michał Zając – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”:

Mirosława Piasko – Przewodnicząca

Kazimierz Brudkowski – Wiceprzewodniczący

Jadwiga Cisak – Sekretarz

 

Rada Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”:

Sektor publiczny:

Teresa Bajda

Ireneusz Demianiuk

Tomasz Jurkiewicz

Anna Mróz

Sektor społeczny:

Marek Bączek

Andrzej Cap

Waldemar Czuba

Magdalena Domańska

Daniel Grochowski

Sektor gospodarczy:

Mirosław Bartoś

Paweł Brodecki

Agnieszka Grochowska

Jakub Korulczyk

Mateusz Orzechowski

Marek Osak